contact us

Contact us for Employment
Time:2017-12-12
 • Add: 
  B204, Office Building , 2 Xiwang Ave
  Yancheng Teachers University (
  Xinchang Campus)
  Yancheng Economic Development District
  Jiangsu Province, PR China 224002

 • Office Tel: +86-515-88233900

 • Fax: +86-515-88221990

 • Email: warwickwang@yctu.edu.cn